www.mpcdnavy.com

Kontakty

ENERGY STEREO, s.r.o.

Sídlo:
Francouzská 172/30
120 00  Praha 2

Korespondenční adresa:
Francouzská 172/30
120 00  Praha 2

Email: amichna@estereo.eu
IČO: 2889 3867
DIČ: CZ28893867

Společnost je vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151555
Číslo BÚ:  

 

Ing. Aleš Michna
Jednatel
email: amichna@estereo.eu
Stephen E. Cann
ekonomický poradce
email: scann@estereo.eu